Защо прегрява батерията на лаптопа

Laptop-batteryПрез лятото на 2006г. големите производители на лаптопи Dell и Apple, последвани по-късно от Toshiba и Lenovo, обявяват изтегляне на голям брой батерии за лаптопи. Sony е производител на тези батерии и след това предприемат същата стъпка, през октомври 2006г. При подходящи обстоятелства тези батерии прегряват,причиняват изгаряния и дори пожар.

В устройството си батериите имат положително и отрицателно заредени пластини. Енергията от електро-химичните реакции, протичащи вътре, кара електроните, отрицателно заредени частици, да се събират в отрицателно заредената пластина. Заредените частици се привличат от противоположно заредената пластина, затова, когато свържете батерията във верига, електроните ще преминат от отрицателно заредената пластина през веригата до положително заредената. С други думи батерията поражда движение на заредени частици – електрически ток. Реакцията, пораждаща движението на електрони е различна при различните видове батерии. В литиево-йонните батерии има клетки, съдържащи метална намотка и запалима течност с литий. Производствения процес създава малки парченца метал в течността. Производителите не могат да предотвратят напълно тези парченца, но с различни техники в процеса на производство броят и размерът им се свежда до минимум. Клетките имат и разделители, чрез които анодите и катодите, положителни и отрицателни полюси, не се допират.

Ако батерията загрее, парченцата метал започват да се движат. Ако едно от тях се допре до разделителя причинява късо съединение. Има няколко възможности при късо съединение: ако се създаде искра, запалимата течност се възпламенява и причинява пожар; ако рязко създаде по-висока температура, батерията може да експлодира, заради повишеното налягане и ако повишава температурата бавно батерията може да се разтопи и течността вътре да изтече.

Потребителите искат малки и леки лаптопи, които може да се използват по-дълго време без зареждане, както и лаптопите да са по-мощни и с добри монитори. За такива устройства батериите трябва да са малки, но също така и да са способни да отдават повече енергия за по-дълго време. Произвеждането на малки литиево-йонни батерии изисква важните компоненти, включително и разделителите, да са по-тънки и малки. Намаляването на размера повишава възможността за повреждане на батериите.