Как да направим лаптопа си да работи като безжичен рутер

Повечето лаптопи са снабдени с добри Wi-Fi адаптери и чрез свързване на лаптопа Ви към мрежата, посредством кабел, може да създадете качествена безжична мрежа, достигаща до всички краища на дома. В този урок ще Ви покажем как да направите това.

1.Изтегляне на Virtual Router. Програмата, с помощта на която, ще постигнем целта се нарича Virtual router, която не само че е лесна за употреба, но е и напълно безплатна. За да я изтеглите, трябва да натиснете големия лилав бутон “download” отдясно на страницата на продукта.

2.Инсталиране. След стартиране на инсталацията, програмата ще попита къде искате да бъде инсталирана. Ако имате предпочитания за папка, натиснете “Browse” и изберете къде желаете да се инсталира, може да оставите и папката по подразбиране. Може да изберете само вие да използвате програмата или всички регистрирани потребители.

virtual-router-1

3.Именуване на мрежата. Щом инсталацията приключи, ще видите прозорец, в който може да дадете име на мрежата, също познато като SSID. По подразбиране името е VirtualRouter.codeplex.com, но може да го промените. Имайте в предвид, че това ще е името, което другите устройства ще виждат, затова е добре да се отличава.

4.Избор на парола. Под полето за име ще видите още едно, в което може да зададете парола за влизане в мрежата. Важно е да поставите парола, защото иначе всички ще могат да използват мрежата. Паролата трябва да е поне с 8 символа.

5.Избор на връзка за споделяне. Последното поле дава избор, коя мрежова връзка да се споделя. Натиснете на None и ще видите падащо меню с възможните връзки. Броят им зависи от това как лаптопът е свързан към мрежата. В повечето случаи трябва да видите възможен вариант Wi-Fi, така че избираме него за споделяне на безжичната връзка.

virtual-router-2

6.Стартиране на безжичния рутер. Остана само да натиснете ‘Start Virtual Router’ и да активирате връзката. Лаптопът Ви ще излъчва нова мрежа, към която другите устройства могат да се свържат. Най-отдолу на прозореца, трябва да видите ‘Virtual Router Started…’. В полето над него ‘Peers Connected’ ще видите устройствата, които са свързани към мрежата Ви.

7.Свързване с мрежата. Натиснете на зададеното име и въведете паролата. След това трябва да видите устройствата, които са свързани в прозореца на програмата.

8.Използване. Докато програмата е стартирана, се уверете, че няма свързани устройства, които не разпознавате. Също така уведомете всички, които са свързани към мрежата Ви, че когато изгасите лаптопа, мрежата ще изчезне. Ако искате да спрете програмата по всяко време, натиснете ‘Stop Virtual Router’.