Новият iPhone ще се управлява без допир на дисплея

iphone-sensors-13D Touch беше най-забележимото допълнение към iPhone 6S и iPhone 6S Plus, целящо да промени начина на боравене с телефона. С последната си идея Apple иска да стигне дори по-далеч. Според регистрирания през март 2015г. патент, компанията работи по технология, позволяваща управлението на телефона без дори да се докосва. Това ще стане с помощта на фотодиодите в екрана и други сензори, реагиращи на движенията на ръката над екрана. За да разпознае телефона дали само пръста или дланта се движи над дисплея, ще има и допълнителни сензори по краищата на устройството. С тяхна помощ, след като е разчел данните, телефонът ще може да функционира без дори да се налага докосване.

Възможностите на тази технология са големи. Ще позволи друг начин на контрол над устройството, нов начин за игра и вероятно телефона може да изгуби сензора, отговарящ за изключването на дисплея при разговор. Тази технология има малка прилика с Air View на Samsung Galaxy S4, която позволяваше да се управляват различни функции на устройството без допир. Но се оказа безполезна и беше спряна.

Ако бъде добавена тази функция към iPhone 7, ще трябва време за привикване. Доста често при четене не премахваме пръста си от екрана, това може да не е възможно с новата технология. 3D Touch имаше подобен проблем при представянето си. Вземайки под внимание факта, че патента е от 2015г., очакваме тази технология да е окончателно готова за някой от следващите модели на марката.