Как се споделят файлове в Windows 10

homegroup-3

Един от най-лесните и бързи начини за споделяне на файлове до всички компютри, работещи под Windows 10, е чрез използване на HomeGroups. Представено първо в Windows 7, това допълнение е за потребители, които търсят лесен начин за споделяне на файлове.

1. Стартиране на HomeGroups. За да настроим HomeGroups, в полето за търсене, разположено на таскбара, задавaме търсене HomeGroup или чрез следния път през Start menu > Control Panel > HomeGroup.

2. Съставяне на HomeGroup. Контролният прозорец на HomeGroup ще провери връзката с мрежата, за съществуващи групи, ако има ще ни покани да се присъединим. Ако не натискаме – натискаме Create a homegroup. Натискаме на Next и избираме какви данни и устройства,например принтери, да споделим с останалите потребители в групата. Натискаме отново Next и запазваме паролата, за да може нови потребители да се присъединяват към нашата група.

3. Добавяне на компютър към собствена HomeGroup. Ако вече има съществуваща група в мрежата, ще видим потвърждение чрез бутона Join now. Натискаме го и стартира автоматично процес, сходен със създаването на HomeGroup – избираме данни и устройства за споделяне, тогава изчакваме Windows да ни свърже, ако е успешно ще ни поиска паролата на групата, в която искаме да се присъединим, която може да намерим на компютъра, създал групата.

4. Проверете своята HomeGroup. Можем да видим файловете и папките, споделени с нас, все едно са папки и файлове от нашия компютър, намиращи се в папка HomeGroup. След това избираме чии файлове искаме да прегледаме.

5. Промяна на настройки. При натискане на бутона HomeGroup вляво ще ни бъдат предложени допълнителни настройки. Натискаме Change HomeGroup settings, за да променим какво споделяме с групата и да видим паролата.

6.Отстраняване на проблеми. Ако възникнат някакви проблеми, Windows може да ни помогне при разпознаването и поправянето на проблема чрез HomeGroup troubleshooter. За стартиране натискаме Start troubleshooter в HomeGroup папката или като напишем в полето за търсене HomeGroup и избираме Find and fix problems with HomeGroup.

7. Бързо споделяне на папки и файлове. Освен папки може да се споделят и отделни файлове. С десен бутон на мишката върху файла, който искаме да споделим, избираме Share with > HomeGroup (view) или HomeGroup (view and edit), в зависимост от това какви привилегии искаме да дадем на останалите потребители върху файловете ни.

8. Използване. След като сме настроили нашата HomeGroup и сме добавили устройства, можем да се насладим на споделената информация, да разгледаме друг компютър, да редактираме файлове на различни устройства и още много други.