Как се сменя формата на снимка

Това е урок за начинаещи. А програмата която сме избрали за смяна на формата на снимка е вградената в почти всички компютри Paint.

Съществуват много формати на изображенията, които служат за различни цели. Много пъти се е случвало даден сайт да не приеме ваша снимка, заради нейния формат. Ако искате да се занимавате по някакъв начин с обработка на снимки, то определено ще ви се наложи да сменяте техния формат. Както казахме, различните формати имат различни характеристики. Нека започнем първо с няколко по-популярни формати и техните предназначения.

BPM изображенията са доста популярни в растерната графика. В тях се пази информация за цветовете на всеки един пиксел по отделно и без никаква компресия. Качеството е много високо, но размерите на изображенията са огромни.

JPEG изображенията са продукт обикновено на дигиталната фотография. Те са компресирани снимки и при обработка може да се избира нивото на компресия. Често срещано явление е, снимките да са с лошо качество, ако са прекалено компресирани. За сметка на това са с по-поносим размер. JPEG формата се използва главно в материали на уеб сайтове или места на които ви е нужна графика с по-минимален размер. С този формат имате възможност за намаляне на качеството на графиката и съответно и големината на самия файл.

GIF изображения са тези, които позволяват представянето на анимация в картината. Иначе казано, те са тези, в които виждате движение и динамика. Напоследък е много популярен формат. Той също се компресира, но по технология, която намаля качеството на анимацията. Флаш графиките са конкуренцията на GIF анимациите.

PNG изображенията са най-подходящи за използване в Интернет, като качеството на изображението е по-голямо, но за сметка на това качеството е перфектно. Това е формат, който поддържа прозрачност на графиката. Иначе казано, при другите формати, ако изрежете само един обект и махнете всичко останало, след запазване ще има зад обекта бял фон. Ако запазите този обект в PNG формат с точните настройки, той ще се слива с фона на, която и да е страница, без да показва бял квадрат около себе си.

1. Сега да пристъпим и към самото конвертиране. След като сте си избрали формат, който искате да ползвате, отворете Paint. Други графични редактори и програми за обработка на изобрабражения като Photoshop вършат работа също.

2. Ако трябва да правите редакция на нещо по снимката сега е момента. Натиснете File и в появилото се падащо меню изберете Save as…

3. Напишете името на файла. Следващата стъпка е най-важната. Под кутията за име има падащо меню за формата на изображението. Натиснете на него и изберете желания от вас формат.

change-image-format
4. Запазете изображението си от бутона Save!