Как да използвам компютъра си от разстояние

На почти всеки човек използващ компютър му се е случвало да забрави файлове на домашния си компютър и да няма достъп до него. Този урок ще ви помогнете да избегнете следващата подобна ситуация.

1. Изтеглете TeamViewer. Можете да изтеглите програмата от официалния сайт: TeamViewer. Това е безплатна програма за домашна употреба. Чрез нея лесно ще създадете  връзка между два или повече компютъра от разстояние. Разбира се, можете и да си закупите програмата, но ние ще работим с безплатната free версия. Програмата е  налична за всички известни операционни системи, но е най-полезна в Mac OS X. Там е най-трудно и дори скъпо да се изгради такава връзка. Връзката между компютри с  различни операционни системи е поддържана от програмата.

2. Инсталирайте програмата на всички компютри. Когато пуснете инсталатора. Ще бъдете попитани дали искате да инсталирате или да пуснете TeamViewer. Натиснете  Install, за да настроите програмата и да разполагате с нея по всяко време.
Отбележете “Show advanced settings”
Изберете “personal/non-commerical use” ако разбира се ще използвате програмата за некомерсиална цел.

3. Настроите TeamViewer за по-късна връзка. Трябва да отбележите „Yes” преди да продължите с инсталацията, за да може после да се свързват с компютъра си от всяка  точка на света.

Уверете се, че от настройките на програмата в полето Access Control сте избрали “Full access”, за да се свързвате с устройството си без да трябва предварително да  потвърдите и разрешите това. Това в сегашната версия на TeamViewer става от Options (Настройки), след което отваряте графата Advanced (Разширени) и натискате ма  бутона Show advanced options (Покажи разширените опции). И вече от Access Control трябва да изберете “Full access” за пълен достъп.

4. Започнете “Unattended access” процеса за настройка. След края на инсталацията, съветникът за настройка на „Безнадзорен достъп“ Следвайте стъпките, за да  финализирате настройките. Отварянето на Inattended access става от горното меню на програмата Connection (Връзка) и от отворилото се падащо меню изберете Setup  unattended access (Настройване на неприсъствен достъп)

TV1
Освен парола, ще трябва да дадете и име на компютъра си. Погрижете се паролата да е сигурна.

5. Създайте си TeamViewer акаунт. Така ще можете бързо да следите, кои от отдалечените ви компютри са онлайн и налични за свързване. След като е създаден, ще видите  компютрите си в даден списък.

TV2

6. Дръжте TeamViewer пуснат. TeamViewer ще има нужда да бъде пуснат винаги, когато искате да се свържете с компютъра си. Той върви на заден план и не отнема почти  никакви системни ресурси.

7. Свържете се с отдалечения си компютър. TeamViewer е настроен на компютъра и можете да продължите към същинската работа. Може да направите това като се логнете в  сайта на TeamViewer и се свържете през браузъра си или като изтеглите софтуера на компютъра, от който искате да се свържете.
Ще трябва да влезете посредством данните, които зададохте по-горе.