Какво трябва да знаем за домашната мрежа

В днешно време в почти всеки потребител има нужда от връзка с интернет. Един от начините за осъществяването на тази връзка е чрез изготвянето на домашна мрежа. Това е най-основният вид мрежа, с помощта на която може да се свърже повече от едно устройство с желаната дестинация в интернет пространството. В този урок ще Ви покажем какво означават множеството термини и устройства, от които се изготвя тази мрежа. В повечето случаи тези термини и устройства ще са достатъчни, за да се избегне заблудата сред начинаещите потребители.

1. Кабелна мрежа

Кабелната или жична мрежа основно е група устройства, които са свързани по между си чрез кабели и по-често с помощта на рутер, което е първото нещо, което трябва да бъде разбрано.
Рутер: това е централното устройство в домашната мрежа, в което може да се включи мрежов кабел между него и желаният компютър например. Ако искате да добавяте повече устройства следователно трябва да имате налични повече мрежови кабели и свободни места в рутера. Тези места се наричат LAN портове.
LAN портове: Рутер, който е предназначен за домашно ползване, обикновено има четири такива порта, които да послужат за свързване на четири устройства. За да може обаче да се осъществи и връзката с интернет е нужен и още един порт – WAN.
WAN портове: На всеки рутер този порт ще бъде отделен от останалите и често с различен цвят. Този порт се използва за свързването на рутера към интернет и да споделя тази връзка между всички свързани към него устройства.

2. Безжична мрежа

Тази мрежа е много сходна с кабелната, но с една голяма разлика – няма нужда от кабели за осъществяване на връзка между отделните устройства. Вместо това се използват безжични връзки наречени Wi-Fi, което е по-удобно наименование на 802.11 мрежовите стандарти. Безжичните устройства нямат портове, а само антени, които често са скрити в тях. В обикновена домашна мрежа има, както безжични устройства, така и такива свързани с кабел, които могат да комуникират по между си. За да се осъществи успешно безжичната връзка са нужни точка за достъп и Wi-Fi клиент.
Точка за достъп: Това е централното устройство, което излъчва безжичен сигнал, към който да се свържат Wi-Fi клиентите. В общи линии всяка безжична мрежа, чието име виждате в списъка на вашето устройство, принадлежи на точка за достъп. Най-добре е в една домашна мрежа да има безжичен рутер – рутер, към който е добавена точка за достъп.
Wi-Fi клиент: Това е устройство, което може да долови сигналът, който излъчва точката за достъп. Всички устройства от последните години имат вградени безжични адаптери за връзка.

В зависимост от нуждите Ви и устройствата, които притежавате, може да изберете различните видове връзка с глобалната мрежа.