Как се използва зарядно за акумулатор на кола

acumulator-charger-1

Акумулаторът на колата съдържа химикали, които произвеждат водороден газ по време на работа. Той е летлив и избухлив при определени условия, причинявайки сериозни наранявания. На пример акумулатора може да избухне при запалването на колата или при окъсяване с отвертка или друг метален предмет. Всъщност може да избухне при определени условия дори при спряла кола. Имайки в предвид тези предупреждения, ето как се използва зарядно за акумулатор:

1. Използвайте правилния вид зарядно за вашия акумулатор. Проверете в наръчника на колата за информация.

2. Прочетете упътването на зареждащото устройство и се уверете, че сте разбрали как работи и какви предпазни мерки са необходими да бъдат поети. Обърнете внимание на всички предупреждения в упътването.

3. Премахнете и двата свързващи кабела от акумулатора. Първо отрицателния (син, черен) кабел, след това положителния (червен).

4. Уверете се че зарядното не е включен към токовата мрежа и бутонът за стартиране е на положение изключен.

5. Свържете положителния кабел на зареждащото устройство към положителната клема на акумулатора и отрицателния – към отрицателната клема.

6. Решете как искате да заредите акумулатора – бавно или бързо. Изберете ниски стойности на напрежението и тока за бавното и по-високи стойности за бързото зареждане. Запомнете, че бавното зареждане дава по-добри резултати.

7. Изберете дали искате зарядното да се изключи само при успешно зареждане или да работи определено време. Не всички зареждащи устройства имат тези свойства.

8. Не размествайте кабелите на зарядното, докато акумулатора се зарежда.

9. Изключете зареждащото устройство от бутона и от мрежата.

10. Премахнете кабелите започвайки с отрицателния.