Хората и роботите ще работят заедно

robots-and-humans-2

Сравнени с роботите, хората са неуки – не могат да се справят с голямо количество информация, в сравнение с машините. Когато стане дума за съвместна работа между хора и роботи, има голямо несъответствие във възможностите. Изследователи от Компютърни Науки и AI лаборатория към MIT са създали система, помагаща на роботите и хората да работят заедно, чрез намаляване на нуждата от комуникация със 60%. Обикновено роботите се нуждаят от споделяне на голям обем от данни по между си, изследователите открили, че голяма част от данните не са съществени. Новата система проверява потенциалната ефективност на действията и прави анализ, базиран на вида на заобикалящата среда и очакванията за реакция на другите роботи.

Прекалено многото комуникация може да претовари хората, но твърде малкото количество споделени данни ще причини затруднения за останалите роботи. Новата система на MIT намира баланса между двете. Резултата може да направи по-ефективна съвместната работа между хора и роботи, особено при спасителни операции. На робот, влизащ в горяща сграда ще бъде представена много информация за заобикалящата го среда, но чрез използването на новата система ще може по-лесно да определи къде са истинските опасности и проблеми, пренебрегвайки по-малките рискове. За сега системата е изпробвана само на машини. Julie Shah споделя: “Мисля, че за екип от хора и роботи алгоритъмът ще покаже разликата между екип, който може да работи ефективно, и екип, който просто не може.”