Tag: , , ,

Какво е софтуер

Всяка електронноизчислителна машина (компютри, телефони и т.н) функционира...