Защо прегрява батерията на лаптопа

Laptop-batteryПрез лятото на 2006г. големите производители на лаптопи Dell и Apple, последвани по-късно от Toshiba и Lenovo, обявяват изтегляне на голям брой батерии за лаптопи. Sony е производител на тези батерии и след това предприемат същата стъпка, през октомври 2006г. При подходящи обстоятелства тези батерии прегряват,причиняват изгаряния и дори пожар.

В устройството си батериите имат положително и отрицателно заредени пластини. Енергията от електро-химичните реакции, протичащи вътре, кара електроните, отрицателно заредени частици, да се събират в отрицателно заредената пластина. Заредените частици се привличат от противоположно заредената пластина, затова, когато свържете батерията във верига, електроните ще преминат от отрицателно заредената пластина през веригата до положително заредената. С други думи батерията поражда движение на заредени частици – електрически ток. Реакцията, пораждаща движението на електрони е различна при различните видове батерии. В литиево-йонните батерии има клетки, съдържащи метална намотка и запалима течност с литий. Производствения процес създава малки парченца метал в течността. Производителите не могат да предотвратят напълно тези парченца, но с различни техники в процеса на производство броят и размерът им се свежда до минимум. Клетките имат и разделители, чрез които анодите и катодите, положителни и отрицателни полюси, не се допират.