Какво трябва да знаем за домашната мрежа

В днешно време в почти всеки потребител има нужда от връзка с интернет. Един от начините за осъществяването на тази връзка е чрез изготвянето на домашна мрежа. Това е най-основният вид мрежа, с помощта на която може да се свърже повече от едно устройство с желаната дестинация в интернет пространството. В този урок ще Ви покажем какво означават множеството термини и устройства, от които се изготвя тази мрежа. В повечето случаи тези термини и устройства ще са достатъчни, за да се избегне заблудата сред начинаещите потребители.

1. Кабелна мрежа

Кабелната или жична мрежа основно е група устройства, които са свързани по между си чрез кабели и по-често с помощта на рутер, което е първото нещо, което трябва да бъде разбрано.
Рутер: това е централното устройство в домашната мрежа, в което може да се включи мрежов кабел между него и желаният компютър например. Ако искате да добавяте повече устройства следователно трябва да имате налични повече мрежови кабели и свободни места в рутера. Тези места се наричат LAN портове.
LAN портове: Рутер, който е предназначен за домашно ползване, обикновено има четири такива порта, които да послужат за свързване на четири устройства. За да може обаче да се осъществи и връзката с интернет е нужен и още един порт – WAN.
WAN портове: На всеки рутер този порт ще бъде отделен от останалите и често с различен цвят. Този порт се използва за свързването на рутера към интернет и да споделя тази връзка между всички свързани към него устройства.