Как се сменя формата на снимка

Това е урок за начинаещи. А програмата която сме избрали за смяна на формата на снимка е вградената в почти всички компютри Paint.

Съществуват много формати на изображенията, които служат за различни цели. Много пъти се е случвало даден сайт да не приеме ваша снимка, заради нейния формат. Ако искате да се занимавате по някакъв начин с обработка на снимки, то определено ще ви се наложи да сменяте техния формат. Както казахме, различните формати имат различни характеристики. Нека започнем първо с няколко по-популярни формати и техните предназначения.

BPM изображенията са доста популярни в растерната графика. В тях се пази информация за цветовете на всеки един пиксел по отделно и без никаква компресия. Качеството е много високо, но размерите на изображенията са огромни.

JPEG изображенията са продукт обикновено на дигиталната фотография. Те са компресирани снимки и при обработка може да се избира нивото на компресия. Често срещано явление е, снимките да са с лошо качество, ако са прекалено компресирани. За сметка на това са с по-поносим размер. JPEG формата се използва главно в материали на уеб сайтове или места на които ви е нужна графика с по-минимален размер. С този формат имате възможност за намаляне на качеството на графиката и съответно и големината на самия файл.