Как да разберем своя IP адрес

find-your-ip-addressIP адресът е начинът за идентификация на устройствата в мрежата. Компютри, мрежови принтери, смартфони, таблети и всички останали устройства свързани в една мрежа имат адрес от вида 192.168.хх.хх. Първите две цифри трябва да са еднакви за домашни мрежи, докато третата може да е различна в зависимост от рутера, който се използва. Някои използват 1, други 2 или 0. Последната цифра в адреса е уникален номер на свързаното устройство, вариращо от 0 до 255. Обикновено вашият компютър ще има IP адрес ако е свързан с рутер или друго устройство за разпространение на интернет връзка. В случай, че не е свързан, няма да има устройство, което да зададе този адрес. В този урок ще Ви покажем как да разберете своя IP адрес.

Как да разберем своя IP адрес в Windows

1. В полето за търсене запишете cmd.exe. Това поле се намира на различни места в зависимост от версията на системата Ви – при Windows 7 и 10 се намира в старт менюто, докато при Windows 8 и 8,1 се намира в стартовия екран.