Хората и роботите ще работят заедно

robots-and-humans-2

Сравнени с роботите, хората са неуки – не могат да се справят с голямо количество информация, в сравнение с машините. Когато стане дума за съвместна работа между хора и роботи, има голямо несъответствие във възможностите. Изследователи от Компютърни Науки и AI лаборатория към MIT са създали система, помагаща на роботите и хората да работят заедно, чрез намаляване на нуждата от комуникация със 60%. Обикновено роботите се нуждаят от споделяне на голям обем от данни по между си, изследователите открили, че голяма част от данните не са съществени. Новата система проверява потенциалната ефективност на действията и прави анализ, базиран на вида на заобикалящата среда и очакванията за реакция на другите роботи.